przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Zawyją syreny w związku z 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego

2020-07-31 08:42

Godło Jastrząb związku ze zbliżającą się 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego Wojewoda Mazowiecki zarządza uruchomienie syren alarmowych w ramach przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa mazowieckiego, w dniu 1 sierpnia o godzinie 17.00.

Podczas treningu zostanie wyemitowany akustyczny sygnał alarmowy trwający 1 minutę.

Syreny zostaną uruchomione dla upamiętnienia obchodów 76 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, a także w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy poległych i pomordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.

 

Informacja o dniu wolnym

2020-07-30 15:59

Godło Jastrząb Informujemy, że dzień 14.08.2020 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 15.08.2020 r. (sobota).

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Jastrząb !

2020-07-30 15:30

Godło JastrząbWójt Gminy Jastrząb informuje o zamierzeniu przeprowadzenia kontroli w sprawie nielegalnych przyłączy wodociągowych. Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoby bez uprzedniego zawarcia umowy podlegają karze grzywny do 5 000 zł. Karze podlega także ten kto: uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza.

Założeniem akcji jest redukcja strat wynikających z nielegalnych przyłączy wodociągowych, a także wykrycie wszelkich nieprawidłowości (dopłata do wody ze środków własnych gminy za 2019 rok wyniosła 252.680,00 zł).

Wobec osób, które przed 14 września 2020 r. uregulują stan prawny posiadanych przyłączy, zgłoszą chęć legalizacji lub likwidacji nielegalnego przyłącza oraz zgłoszą jakiekolwiek nieprawidłowości nie będą wyciągane przez Gminę konsekwencje z tego tytułu. Od 15 września 2020 r. rozpoczną się w całej gminie kontrole legalności poboru wody z sieci gminnej i bezwzględnie będą egzekwowane kary pieniężne.

Informacja

2020-07-29 23:38

Godło JastrząbStowarzyszenie „Aktywni” wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu, zaprasza wszystkich chętnych z terenu Gminy Jastrząb, spełniających kryteria dochodowe (1056,00 zł - osoba w rodzinie, 1402,00 zł - osoba samotnie gospodarująca) do składania dokumentów uprawniających do otrzymywania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego POPŻ na lata 2014 - 2020 w terminie od 30.07.2020 r. do 15.09.2020 r. — druk oświadczenia o dochodach wraz z klauzulą poufności znajduje się w załączeniu.
 

Prosimy o wypełnienie poniższych załączników i dostarczenie ich w wyznaczonym terminie do siedziby tut. Ośrodka.

Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 67 - burze z gradem

2020-07-29 10:01

Logo IMGWIMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie ważne od godz. 0300 dnia 29.07.2020 do godz. 1300 dnia 29.07.2020

Zmiana w opłacie skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

2020-07-24 20:32

Godło JastrząbOd dnia 24 lipca 2020 r. opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy a także opłata skarbowa za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wynosić będzie 598 zł (niezależnie od rodzaju inwestycji).

Z opłaty tej będą zwolnieni właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, dla których będzie wydawana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez względu na cel wydania tej decyzji (podstawa prawna: art. 50 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086).

 

Informacja Rodzina 500+

2020-07-24 20:26

Logo Rodzina 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrząbiu przypomina, że świadczenia wychowawcze (500+) przyznane Państwu na podstawie wniosków złożonych po dniu 30.06.2019 r. zostały przyznane do 31.05.2021 r.

W związku z tym osoby, które otrzymują obecnie świadczenie 500+, kolejne wnioski będą składały dopiero w 2021 r.

 

Paczki żywnościowe

2020-07-24 20:22

Godło JastrząbStowarzyszenie „Aktywni” informuje, że wszystkie osoby z terenu Gminy Jastrząb, pobierające paczki żywnościowe proszone są o zgłoszenie się do remizy strażackiej w Nowym Dworze wraz z dowodem osobistym w następujących dniach:

 1. Gąsawy Plebańskie, Gąsawy Rządowe, Gąsawy Rządowe - Niwy - wtorek - 11.08.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00,
 2. Lipienice Dolne, Lipienice Górne, Wola Lipieniecka, Nowy Dwór, Kuźnia, Kolonia Kuźnia - środa - 12.08.2020 r. w godz. 8.00 do 16.00,
 3. Jastrząb, Smiłów, Orłów - czwartek - 13.08.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Obowiązuje bezwzględny nakaz
posiadania maseczek ochronnych!

 

 

OGŁOSZENIE

2020-07-24 20:21

Godło JastrząbGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu informuje, że od dnia 01.08.2020r. do 31.08.2020r. będą przyjmowane wnioski dotyczące dożywiania uczniów w roku szkolnym 2020/2021. W związku z powyższym komplet dokumentów (tj. zaświadczenie o dochodach za miesiąc lipiec 2020r., kserokopia decyzji zasiłku rodzinnego bądź innych świadczeń rodzinnych) proszę składać w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Kierownik GOPS

 Strona: 18 z 125
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021