przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Spotkanie opłatkowe OSP w Gminie Jastrząb

2014-02-05 15:52

Spotkanie opłatkowe OSP w Gminie Jastrząb

Z inicjatywy Prezesa Zarządu Gminnego OSP Jastrząb druha Zbigniewa Sadzy i Komendanta Gminnego OSP druha Waldemara Figarskiego oraz Pani Wójt Zofii Kosno w dniu 11 stycznia 2014 r. w Świetlicy Środowiskowej w Jastrzębiu odbyło się spotkanie noworoczno - opłatkowe dla druhów strażaków. 
W uroczystości uczestniczyło około 65 druhów z Ochotniczych Straży pożarnych z Jastrzębia, Nowego Dworu, Woli Lipienieckiej,  Bieszkowa i Gąsaw Rządowych. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście, a mianowicie: 

 • Zofia Kosno- Wójt Gminy Jastrząb, 
 • Sławomir Mielniczuk- Z-ca Komendanta PPSP w Szydłowcu, 
 • Aleksy Sasin- Prezes PZOSP w Szydłowcu,
 • Zbigniew Sadza- Prezes Zarządu Gminnego OSP,
 • Waldemar Figarski- Komendant Gminny OSP,
 • Ks. kan. Zbigniew Tuchowski- Proboszcz Parafii,
 • Radni Rady Powiatu,
 • Radni Rady Gminy.

Za przebieg spotkania odpowiedzialni byli przedstawiciele Zarządu Gminnego OSP, którzy zapraszali do składania życzeń i zabierania głosu. 

Jako pierwszy Ks. kan. Zbigniew Tuchowski odmówił okolicznościową modlitwę i złożył życzenia strażakom. Następnie głos zabrała Pani Wójt Zofia Kosno, która złożyła życzenia wszystkim druhom i ich Rodzinom. Podziękowała także za opiekę nad wspólnym dobrem w naszej Gminie. Wyraziła również zadowolenie z faktu, że prawie w każdej jednostce są Panie, które stanowią ogromne bogactwo dla poszczególnych jednostek. 

Życzenia złożył także Komendant PPSP w Szydłowcu Pan Sławomir Mielniczuk oraz Aleksy Sasin- Prezes PZOSP. Druhowie strażacy oraz zaproszeni goście przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Spotkanie minęło w serdecznej i miłej atmosferze

 

 

Plakat

2013-12-23 22:50

 kochasz_nie_pal

OGŁOSZENIE. Termin płatności za IV kwartał 2013 roku (II-ga rata) upływa...

2013-12-23 22:19

 Jastrząb dnia 13.12.2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Jastrząb, informuje mieszkańców, że termin płatności za 
IV kwartał 2013 roku (II-ga rata) upływa z dniem 15 stycznia 2014 roku.
W 2014 roku oraz w latach następnych terminami płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi są:
za I – szy     kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za II – gi     kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za III – ci    kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
za IV – ty    kwartał do 15 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału,
 
Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się bez wezwania w kasie Urzędu Gminy Jastrząb lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podatnika.
 
 
Podstawa prawna:
1) art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);
2) uchwała NR XXX/163/2013 RADY GMINY w Jastrzębiu z dnia 29 listopada 2013 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r., poz. 13062, z dnia 11 grudnia 2013 r.)  
 

Dzień wolny

2013-12-05 22:53

 

W dniu 21 listopada 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odwiedził południowe Mazowsze w tym Szydłowiec, Radom i Warkę.

2013-12-05 22:34

W dniu 21 listopada 2013 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odwiedził południowe Mazowsze  w tym Szydłowiec, Radom i Warkę.

Po krótkiej wizycie w Szydłowcu Prezydent RP udał się do Radomia a następnie do Warki na spotkanie wojewody mazowieckiego z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

W trakcie spotkania analizowano zagadnienia istotne dla funkcjonowania Jednostek Samorządowych z terenu województwa mazowieckiego.

W spotkaniu uczestniczył Pełniący Funkcję Wójta Gminy Jastrząb - Pan Robert Rutkowski, który wręczył Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu pamiątkowy herb gminy Jastrząb wykonany z lokalnego piaskowca.

Informacja z Dnia 11 listopada 2013 r.

2013-11-19 13:29

Dnia 11 listopada 2013r. w Jastrzębiu  odbyły się uroczyste gminne obchody Święta Niepodległości. Po mszy świętej w intencji Ojczyzny celebrowanej przez ks. kanonika Zbigniewa Tuchowskiego w czasie której homilię wygłosił ks. kanonik Bogusław Mleczkowski , uczestnicy uroczystości udali się pod pamiątkową płytę , aby tam złożyć wiązanki i znicze.  Prowadzący Dyr. ZSP Z. Sarnat powitał wszystkich zebranych , wśród nich Pełniącego Funkcję Wójta - Roberta Rutkowskiego , poczty sztandarowe straży pożarnych i szkół, przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, księży , radnych, szkoły i straże pożarne z Jastrzębia, Nowego Dworu, Bieszkowa Górnego , Woli Lipienieckiej, Gąsaw Rządowych. Wszyscy zebrani odśpiewali Hymn, a prowadzący uroczystość wygłosił okolicznościowe przemówienie. Następnie delegacje Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Kombatantów, szkół i straży pożarnych złożyły wiązanki i zapaliły znicze. Trzecia część uroczystości miała miejsce w świetlicy,
w której uczniowie  Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych zaprezentowali "Koncert pieśni patriotycznych". Uczniowie zastali obdarowani słodyczami  przez p. Wójta R. Rutkowskiego i p. dyr. Agnieszką Sarnat.Strona: 112 z 125
Wybierz stronę:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021