przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Zaproszenie do udziału w Konsultacjach społecznych

2018-12-10 16:11

Wójt Gminy Jastrząb zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych "Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Zgodnie z Zarządzeniem Nr 98/2018 z dnia 10.12.2018 r. określa się:

 • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień:  14 grudnia 2018 roku,
 • termin zakończenia konsultacji na dzień: 19 grudnia 2018 roku..

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

 1. uczestnictwa w otwartym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, które jest zaplanowane na dzień 17 grudnia 2018 r. od godz. 1500  do 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastrząb, pl. Niepodległości 5;
 2. zgłaszania uwag, opinii, propozycji i wniosków do projektu programu otrzymanego pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną;
 3. zgłaszania uwag, propozycji, opinii i wniosków do projektu programu udostępnionego w siedzibie Urzędu Gminy (pok. nr 8);
 4. osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Malwina Ziętek, (pok. nr 8, e-mail: sekretariat@jastrzab.com.pl, tel. do kontaktu: (48) 628 48 68).

Swoje stanowisko w sprawie można przedstawić poprzez wypełnienie formularza konsultacji, który będzie dostępny razem z projektem programu na stronie internetowej Urzędu www.jastrzab.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), a także w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 8.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu, możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Pozwoli to na uzgodnienie zapisów programu w taki sposób, aby w najwyższym stopniu uwzględniały one interesy wszystkich stron, co bezpośrednio będzie się przekładało na jakość i efektywność realizowanych zadań publicznych, a także na budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy samorządem a sektorem społecznym w naszej Gminie.

Sprawozdanie z konsultacji zostanie upublicznione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) www.ugjastrzab.bip.org.pl

Dodatkowe informacje w zakresie konsultacji można uzyskać pod numerem tel. (48) 628 48 68, lub osobiście w pok. nr 8 w siedzibie Urzędu Gminy Jastrząb przy pl. Niepodległości 5.

Zapraszam do aktywnego działu w konsultacjach.

[PDF] - Zarządzenie nr 98/2018
w sprawie: przeprowadzenie konsultacji "Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

[PDF] - Formularz opinii i  uwag
do Rocznego Programu Współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 r.


Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021