przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Informacja Dni Jastrzębia 2010

2010-09-23 16:10

Jastrząb, dn. 21.09.2010r.

 

Informacja „Dni Jastrzębia 2010”

 

         Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb p. Zofii Kosno zorganizowano po raz czwarty z Parafią pw. Św.Jana Chrzciciela w Jastrzębiu festyn rodzinny „Dni Jastrzębia 2010” połączonymi z Gminnymi dożynkami. 
        „Dni Jastrzębia 2010” rozpoczęły się Mszą Św. dziękczynną za zbiory w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu, którą koncelebrowało 2 księży pod przewodnictwem ks. proboszcza Janusza Krupy z Parafii w Gąsawach Rządowych. Mieszkańcy z 13-stu sołectw wchodzących w skład gminy oraz sołectwa Bieszków Górny (gmina Mirów) przynieśli do kościoła wspaniale wykonane wieńce dożynkowe. Funkcję starostów dożynek pełnili: Pani Irena Figarska z Gąsaw Rządowych Niw oraz Pan Tomasz Tomczyk z Kolonii Kuźnia. Nabożeństwo zostało uświetnione grą Miejskiej Orkiestry Dętej z Suchedniowa. W uroczystości uczestniczyli strażacy z trzech jednostek OSP z gminy Jastrząb łącznie z pocztami sztandarowymi. Na podkreślenie zasługuje fakt włączenia się pocztów sztandarowych ze szkół i kolejarzy.
        Świadkami doniosłej uroczystości byli licznie zgromadzeni mieszkańcy, rolnicy, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście. Po Mszy Św. orkiestra dęta poprowadziła ulicami Jastrzębia korowód dożynkowy w asyście strażaków nad zalew w Jastrzębiu.
         Po przemarszu na miejsce przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu p. Krzysztof Dzwonek poprosił orkiestrę o odegranie hymnu państwowego. W dalszej części zabrała głos Wójt Gminy Jastrząb p. Zofia Kosno, która powitała zaproszonych gości i zebranych mieszkańców. Wśród gości zaproszonych byli m. in.
 
1.V-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego – Piotr Szprendałowicz,
2.V-ce Przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Bożenna Pacholczak,
3.Przewodniczący Rady Powiatu w Szydłowcu – Marek Sokołowski,
4.Starosta Powiatu Szydłowieckiego – Włodzimierz Górlicki,
5.Radna Rady Powiatu – Barbara Wanat,
6.Przedstawiciele Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu – Adolf Krzemiński i Stefan Rosiński,
7.V-ce Prezes Mazowieckiego TKKF – Andrzej Jaśkiewicz,
8.Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu – Elżbieta Pawlak,
9.Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  w Szydłowcu – Artur Wiśniewski,
10.Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział Radom – Czesław Kwiecień,
11.Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie – Krzysztof Gajewski,  
12.ks. Prałat – Tadeusz Lizińczyk, 
13.Proboszcz Parafii Gąsawy Rządowe – ks. Janusz Krupa,
14.ks. wikariusz – Marcin Piwowarczyk,
15.Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych w Szydłowcu –  Tomasz Dyl,
16.Prezes Zarządu Gminnego OSP w Jastrzębiu – Waldemar Figarski,
17.Dyrektorzy szkół, nauczyciele,
18.Młodzież szkolna,
19.Pracownicy Urzędu Gminy.

        Następnie Starosta i Starościna wręczyli gospodarzowi dożynek p. Zofii Kosno bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. W dalszej kolejności gospodyni dożynek p. Zofia Kosno wspólnie ze Starościną i Starostą oraz Przewodniczącym Rady Gminy częstowali chlebem. Starościna dożynek przygotowała pyszną kiełbasę i kaszankę oraz chleb. Starosta dożynek przyniósł 3 smaczne serniki przygotowane domowym sposobem wykonane z własnych produktów. Goście i mieszkańcy byli częstowani tymi wyrobami.  
       W sposób uroczysty zostały wręczone medale „Zasłużony dla Gminy Jastrząb” dla następujących osób:
 
1.p. Czesław Kwiecień,
2.p. Henryka Chęcińska,
3.p. Witold Figarski,
4.p. Sławomir Czerwiak,
5.p. Leszek Piszczek,
6.p. Ireneusz Wiatrak,
7.p. Zbigniew Sarnat,
8.p. Marian Kosno.

         Medale wręczała p. Zofia Kosno – Wójt Gminy Jastrząb wraz z p. Piotrem Szprendałowiczem – V-ce Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.
        Najlepsi rolnicy z Gminy Jastrząb otrzymali dyplomy uznania i nagrody rzeczowe od Wójta Gminy p. Zofii Kosno w asyście p. Tomasza Dyla Kierownika ODR w Szydłowcu, są to:

1. Irena i Wacław Figarscy - Gąsawy Rządowe Niwy
2. Justyna i Tomasz Tomczykowie - Kolonia Kuźnia
3. Teresa i Wiesław Niewadziszowie - Kolonia Kuźnia
4. Dorota i Jan Orliccy - Kolonia Kuźnia
5. Małgorzata i Jan Czerwiakowie - Lipienice
6. Urszula Krawczyk - Kuźnia
7. Lidia i Jerzy Kozłowscy - Kuźnia
8. Lilla i Jerzy Grzybowie - Lipienice Dolne
9. Wiesława i Piotr Wiatrakowie - Lipienice Dolne
10. Leszek Mąkola - Lipienice Dolne
11. Paweł Bińkowski - Nowy Dwór
12. Bogusława Parszewska - Śmiłów
13. Dominika i Jacek Badowiczowie - Wola Lipieniecka Duża
14. Henryka i Marek Chęcińscy - Wola Lipieniecka Mała
15. Grażyna i Ryszard Banaszczykowie - Kolonia Kuźnia
 
        Nagrody pieniężne otrzymali najwięksi dostawcy mleka do Zakładu Mleczarskiego „Figand” z Koloni Wawrzyszów. Nagrody wręczali p. Zofia Kosno – Wójt Gminy i p. Bogdan Zdon – Kierownik skupu Zakładu Mleczarskiego „Figant”:

1.Leszek Mąkola z Lipienic Dolnych,
2.Państwo Lilla i Jerzy Grzybowie z Lipienic Dolnych,
3.Państwo Katarzyna i Bogdan Fijałkowscy z Woli Lipienieckiej Małej
4.Państwo Małgorzata i Jerzy Kuźdubowie z Nowego Dworu.

        W konkursie „Wiedzy o Gminie Jastrząb” I miejsce zajęła Klaudia Tomczyk, II miejsce Jarosław Szparaga, III miejsce Karolina Nowak , IV miejsce Michał Ługowski, V miejsce Joanna Chęcińska. Finaliści otrzymali dyplomy i nagrody od p. Wójt.
       „Dni Jastrzębia” zorganizowane zostały pod honorowym patronatem p. Piotra Szprendałowicza Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny objęli: „Echo Dnia”, „Tygodnik Szydłowiecki”, „Gazeta Szydłowiecka” oraz „Radio Rekord”.
         Impreza finansowana była z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestuje w obszary wiejskie. Projekt pn.: „Dni Jastrzębia 2010” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W ramach Osi 4 Leader Program Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013, Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Stowarzyszenia „Rozwoju i Promocji Gminy Jastrząb”. Sponsorem nagród pieniężnych był zakład Mleczarski „Figand” z Koloni Wawrzyszów. W czasie imprezy przygotowanej przez Urząd Gminy w Jastrzębiu i Parafię Rzymsko-Katolicką w Jastrzębiu, Stowarzyszenie „Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb” i Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Szydłowiec miało miejsce wiele atrakcji. Przygotowana została wspaniała wystawa płodów rolnych rolników z Gminy Jastrząb, a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zorganizował punkt pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi.
        Blok imprez rozrywkowych rozpoczął występ kabaretu „PAKA”. W dalszej kolejności wystąpił zespół „SKANER”. Nie zabrakło również muzyki regionalnej w wykonaniu zespołu folklorystycznego „Wolanki” z Woli Lipienieckiej Małej, „Gąsawianki” z Gąsaw Rządowych oraz zespołu „Rogowianki” z gminy Mirów. Od godziny 18:30 na molo zorganizowano zabawę taneczną z udziałem zespołu „TSK”. Licznie zgromadzona publiczność podczas festynu bawiła się znakomicie. 
        Festyn zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni. Na podkreślenie zasługuje bardzo istotny element  „Dni Jastrzębia”, a mianowicie: przygotowanie przez gminę poczęstunku w formie chleba i smalcu przygotowanych domowym sposobem, a także ogórkiem kiszonym. Słowa podziękowania kierujemy do właściciela restauracji „Iguś” z Szydłowca p. Lecha Langera, który ufundował grochówkę z kiełbasą. Częstowani byli wszyscy uczestnicy nieodpłatnie. Potrawy smakowały wszystkim i nie zabrakło ich do końca imprezy.
        „Dni Jastrzębia” z pewnością na długo zostaną zapamiętane nie tylko jako udana zabawa, ale także jako przykład dobrej organizacji oraz propagowania regionalnego folkloru. 
 


Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021