przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Jubileusz OSP w Nowym Dworze

2009-08-05 12:40

Informacja dotycząca
Jubileuszu OSP w Nowym Dworze

W dniu 2 sierpnia 2009r. strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze obchodzili jubileusz 45 - lecia powstania jednostki.

Uroczystości rozpoczęły się znakomitym zaprezentowaniem się strażaków w trakcie przemarszu kolumny z licznymi pocztami sztandarowymi jednostek OSP sprzed budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze na plac gdzie znajduje się remiza. W czasie przemarszu asystowała im orkiestra dęta z Suchedniowa. Na placu obok remizy odprawiona została koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Tuchowskiego proboszcza parafii Jastrząb.

Klikni,aby powiększyć
władze gminy podczas przemarszu
Klikni,aby powiększyć
przemarsz strażaków na Mszę Świetą

Homilię wygłosił ks. dr Albert Warso.

Po zakończeniu Mszy św. w sposób uroczysty, przy dźwiękach hymnu państwowego dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt.

Następnie Prezes Ochotniczej Straży pożarnej w Nowym Dworze Waldemar Figarski powitał licznie zgromadzonych mieszkańców Nowego Dworu i okolicznych miejscowości oraz przybyłych gości.

W uroczystościach uczestniczyli:

 • Zbigniew Gołąbek - W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Marta Michalska w zastępstwie Piotra Szprendałowicza - członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki
 • Barbara Wanat - Radna Rady Powiatu w Szydłowcu
 • Zofia Kosno - Wójt Gminy Jastrząb
 • Jan Gula - Sekretarz Gminy Jastrząb
 • Krzysztof Dzwonek - Przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu
 • Marian Kosno - Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu
 • Dariusz Pytlak - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu
 • Aleksy Sasin - Prezes Zarządu Oddziału OSP w Szydłowcu
 • Ks. prałat Tadeusz Lizińczyk
 • Ks. kan. Zbigniew Tuchowski - Proboszcz Parafii Jastrząb
 • Ks. dr Albert Warso
 • Ks. Dominik Tkaczyk
 • Paweł Kosno - Komendant Gminny OSP w Jastrzębiu

Po powitaniu zaproszonych gości prezes OSP Waldemar Figarski w swoim wystąpieniu przedstawił historię powstania jednostki oraz jej osiągnięcia i sukcesy

Podziękował Wójtowi Gminy Pani Zofii Kosno za bardzo duże zaangażowanie i osobistą pomoc w uzyskaniu środków na zakup sprzętu bojowego dla jednostki.

Bardzo ważną częścią uroczystości była dekoracja sztandaru jednostki Brązowym Medalem za zasługi dla Pożarnictwa.

Dekoracji sztandaru dokonał Zbigniew Gołąbek W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP.

Klikni,aby powiększyć
odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Klikni,aby powiększyć
W-ce prezes Zarzadu Woj. OSP Zbigniew Gołabek wręcza dyplom dla Wójta Gminy Jastrząb Zofii Kosno za zasługi dla ochronu p.poż. ziemi szydłowieckiej przyznany przez prezesa Zarządu Gł. OSP Waldemara Pawlaka

W dalszej części nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez W-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP - Zbigniewa Gołąbka, Starosty Szydłowieckiego -Włodzimierza Górlickiego, Wójta Gminy Jastrząb - Zofię Kosno, Przewodniczącego Rady Gminy - Krzysztofa Dzwonka, Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu - Dariusza Pytlaka oraz Prezesa Oddziału OSP w Szydłowcu - Aleksego Sasina

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa mazowieckiego zostali odznaczeni za Zasługi dla Pożarnictwa następujący strażacy:

"ZŁOTYM MEDALEM'

 1. dh Jan Makowski
 2. dh Leonard Malinowski
 3. dh Paweł Grzmil
 4. dh Edward Zawadzki

"SREBRNYM MEDALEM"

 1. dh Paweł Rokita
 2. dh Tomasz Wakuła
 3. dh Robert Figarski
 4. dh Zdzisław Wakuła

"BRAZOWYM MEDALEM"

 1. dh Łukasz Wakuła
 2. dh Łukasz Bińkowski
 3. dh Paweł Bińkowski
 4. dh Krzysztof Pietras
 5. dh Eugeniusz . Walasik
 6. dh Teodor Długosz
 7. dh Zbigniew Kowalski
 8. dh Bartłomiej Król
 9. dh Mieczysław Olbromski
 10. dh Krzysztof Solecki

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Szydłowcu Odznaką Strażaka Wzorowego zostali wyróżnieni:

 • dh Marek Makowski
 • dh Maciej Krupa
 • dh Marcin Malinowski
 • dh Leszek Kosno
 • dh Daniel Gromek
 • dh Jakub Czerwiak
 • dh Jacek Kosno
 • dh Jacek Grzybowski

Uchwałą Zarządu Oddziału Gminnego w Jastrzębiu za długoletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej została nadana odznaka 45 - lecia, którą otrzymali:

 • dh Stefan Kowalski
 • dh Edward Tarabasz
 • dh Julian Ziółko
 • dh Mieczysław Kramarski

Dyplomem za zasługi dla Ochrony Przeciwpo żarowej Ziemi Szydłowieckiej przyznanym przez Prezesa Zarządu Głównego OSP Waldemara Pawlaka zostali uhonorowani:

 • Zofia Kosno - Wójt Gminy Jastrząb
 • Waldemar Figarski - Prezes OSP Nowy Dwór

Wyróżnienia wręczał Zbigniew Gołąbek W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP

w asyście Starosty Szydłowieckiego, Komendanta Powiatowego PSP w Szydłowcu oraz Prezesa Zarządu Oddziału OSP w Szydłowcu.

Następnie zabrała głos Wójt Gminy Jastrząb Zofia Kosno. Wyraziła strażakom swoją wdzięczność za ofiarną służbę dla społeczeństwa Gminy Jastrząb.

W dowód uznania dla rodzin z których jest minimum trzech członków OSP w Nowym Dworze przekazała listy gratulacyjne oraz pamiątkowe statuetki "Św. Floriana" .

Wyróżnienia otrzymali:

 • Danuta i Tadeusz Bińkowscy
 • Krystyna i Zdzisław Wakułowie
 • Mirosława i Jan Makowscy
Klikni,aby powiększyć
Pani Wójt wręcza wyróznienie dla najstarszego strazka OSP Nowy Dwór Stefana Kowalskiego

Pani Wójt wręczyła również wyróżnienia dla:

 • Stefana Kowalskiego - najstarszego strażaka OSP Nowy Dwór
 • Mateusza Bińkowskiego - najmłodszego strażaka OSP Nowy Dwór
 • Waldemara Figarskiego i Piotra Kamińczaka - za bardzo duże zaangażowanie w pracy społecznej

Przemówienia okolicznościowe wygłosili:

 • Zbigniew Gołąbek - W-ce Prezes Zarządu Wojewódzkiego OSP
 • Włodzimierz Górlicki - Starosta Szydłowiecki
 • Marta Michalska - przedstawicielka Piotra Szprendałowicza członka Zarządu Województwa Mazowieckiego
 • Dariusz Pytlak - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

Wszyscy zgodnie podkreślali wielką i bezinteresowną aktywność strażaków ich zapał i zaangażowanie przy ratowaniu tego co najcenniejsze - ludzkiego życia, zdrowia i mienia.

Ponadto wyrazili słowa uznania dla Wójta Gminy Zofii Kosno za bardzo duże zaangażowanie na rzecz poprawy gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy.

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych zabrał głos Waldemar Figarski, podziękował za docenienie trudnej pracy społecznej i zadeklarował dalszą wzorową pracę na rzecz macierzystej jednostki.

Po zakończonej uroczystości goście honorowi dokonali wpisu do księgi pamiątkowej i udali się ze strażakami do świetlicy OSP na wspólny obiad.

Sekretarz Gminy Jastrząb

Jan Gula

Klikni,aby powiększyć Klikni,aby powiększyć


Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021