przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Przedłużony termin składania deklaracji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

2016-07-20 08:45

Gmina Jastrząb planuje przygotowanie wniosku do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, o wydajności do 5m3 na dobę. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2016-2017. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Możliwe dofinansowanie wynosiłoby do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji, szacowany wkład własny wynosiłby do 3 500 zł do 36,37% kosztów kwalifikowalnych realizacji inwestycji - całkowity koszt po stronie mieszkańców zostanie wyliczony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i fizycznego wykonania oczyszczalni w terenie. Osoby zainteresowane mają możliwość zadeklarowania uczestnictwa w programie poprzez przedłożenie załączonej deklaracji do Urzędu Gminy Jastrząb, pok. nr 5. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby chętnych wniosek o pozyskanie dofinansowania w imieniu zainteresowanych mieszkańców składa Gmina Jastrząb. Realizacja inwestycji będzie możliwa po otrzymaniu pozytywnej decyzji weryfikacji wniosku. Gmina może odstąpić od realizacji projektu bez podania przyczyny. Deklaracje do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.jastrzab.pl  oraz w pok. nr 5.

Deklaracje będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Jastrząb w pokoju nr 5 w terminie do dnia 29.07.2016r.

 

Etapy realizacji przedsięwzięcia:

1. Ogłoszenie naboru do projektu i złożenie przez zainteresowanych mieszkańców deklaracji o przystąpieniu.

2. Zawarcie umowy z przystępującym do projektu w sprawie realizacji i finansowania inwestycji, przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych. Umowa określać będzie:

a) Gmina będzie inwestorem, odpowiedzialnym za wykonanie projektu i budowę przydomowych oczyszczalni,

b) Przystępujący do projektu (właściciel nieruchomości) przyznaje Gminie prawo do dysponowania terenem niezbędnym do budowy przydomowej oczyszczalni

c) Przystępujący do projektu pokryje część kosztów realizacji inwestycji w ustalonej wysokości jej wartości.

3. Realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków przez Gminę (projekt z badaniami geologicznymi, przetarg na wykonanie, nadzór, budowa).

4. Gmina będzie sprawowała nadzór nad eksploatacją oczyszczalni przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji.

5. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do eksploatacji oczyszczalni zgodnie z instrukcją użytkowania oraz do udostępniania obiektu do kontroli przez okres 5 lat od momentu zakończenia inwestycji.

 

Pliki do pobrania :

[PDF] - Treść informacji

[DOC] - Deklaracja do pobrania


Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021