przycisk menu

Gmina na fotografii

 • 102 rocznica odzyskania Niepodległości
 • 101 rocznica odzyskania Niepodległości
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2019
 • Spotkanie wigilijne w Przedszkolu i Żłobku w Gąsawach Plebańskich - 2018
 • Jastrząb z lotu ptaka
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe Niwy
 • Sołectwo Gąsawy Plebańskie
 • Sołectwo Gąsawy Rządowe
 • Sołectwo Kuźnia
 • Sołectwa Lipienice
 • Sołectwo Nowy Dwór
 • Sołectwa Orłów i Śmiłów
 • Sołectwo Wola Lipieniecka
 • Spotkanie wigilijne w Świetlicy Środowiskowej - 2018
 • Dożynki Gminne Jastrząb 2018
 • Dożynki 2017
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu - 2017
 • Obchody 98 rocznicy Niepodległości w Jastrzębiu
 • Dożynki 2016
 • Złote Gody w Gminie Jastrząb
 • Taniec to zdrowie, a do tego tyle emocji i okazja do spotkania się ze znajomymi
 • I Turniej o Puchar Proboszcza i Wójta Gminy Jastrząb
 • II Rajd Rowerowy Szlakiem Powstańców Styczniowych
 • Ach... co to była za zabawa...
 • 100. lecie urodzin Pani Janiny Defińskiej z Woli Lipienieckiej Małej
 • Utwardzenie drogi do źródełka na Śmiłowie
 • Ekstremalna Droga Krzyżowa z Jastrzębia do Kałkowa
 • Karnawałowy wieczorek taneczny Seniorów
 • Jastrząb - foto
 • Turniej Tenisa Stołowego w Jastrzębiu
 • Kąpiel Morsów w Jastrzębskim zalewie
 • Debata bezpieczeństwa
 • Gąsawy Rządowe - foto
 • I rajd Rowerowy
 • Bezpieczny zalew
 • Dożynki 2015
 • Modernizacja PSP Wola Lipieniecka 2015
 • 11 listopada 2015
 • 25 lat samorządu
 • I konkurs piosenki religijnej w Jastrzębiu
 • Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP
 • Zalew w Jastrząbiu
 • Wola Lipieniecka Mała - foto
 • Gąsawy Plebańskie - foto
 • Orłów - foto
 • Wola Lipieniecka Duża - foto
 • Kolonia Kuźnia - foto
 • Śmiłów - foto

Aktualności

Dni Jastrzębia 2009

2009-09-09 08:08

Informacja "Dni Jastrzębia 2009"

Z inicjatywy Wójta Gminy Jastrząb Pani Zofii Kosno zorganizowano po raz drugi z Parafią pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu festyn rodzinny "Dni Jastrzębia 2009".

Klikni,aby powiększyć Klikni,aby powiększyć

Impreza zaplanowana była na dwa dni.

Jednak z powodu obfitych opadów deszczu w dniu 5.09.2009r. niemożliwe okazało się zorganizowanie przewidzianych wcześniej imprez sportowych, które zostały przeniesione na inny termin.

W drugim dniu festynu pogoda nas nie zawiodła, dzięki czemu zrealizowany został bogaty program imprezy.

"Dni Jastrzębia 2009" rozpoczęto w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu Mszą Św. dziękczynną za zbiory, którą koncelebrowało 3 księży pod przewodnictwem ks. prałata Tadeusza Lizińczyka. Mieszkańcy trzynastu sołectw gminy Jastrząb oraz sołectwa Bieszków Górny (gmina Mirów) przynieśli do kościoła wspaniale wykonane wieńce dożynkowe. Funkcję starostów dożynek pełnili: Pani Lilla Grzyb z Lipienic Dolnych oraz Pan Jan Jakub Orlicki z Kolonii Kuźnia. Nabożeństwo zostało uświetnione grą Miejskiej Orkiestry Dętej z Suchedniowa. Obecni również byli strażacy z trzech jednostek OSP z gminy Jastrząb łącznie z pocztami sztandarowymi. W uroczystości udział wziął także poczet sztandarowy kolejarzy.

Świadkami doniosłej uroczystości byli licznie zgromadzeni wierni, rolnicy, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście.

Klikni,aby powiększyć Klikni,aby powiększyć

Po Mszy Św. orkiestra dęta poprowadziła ulicami Jastrzębia korowód dożynkowy w asyście strażaków na stadion przy Zespole Szkół Publicznych w Jastrzębiu.

Po dotarciu na miejsce przewodniczący Rady Gminy w Jastrzębiu Pan Krzysztof Dzwonek poprosił orkiestrę o odegranie hymnu państwowego, następnie poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy Jastrząb Panią Zofię Kosno, która powitała zaproszonych gości i zebranych mieszkańców. Wśród gości zaproszonych byli m. in.

Poseł na Sejm RP - Marzena Wróbel, V-ce Marszałek Województwa Mazowieckiego - Piotr Szprendałowicz, Radny Sejmiku Woj. Mazowieckiego: Bogumił Ferensztajn, Starosta Powiatu Szydłowieckiego - Włodzimierz Górlicki, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu w Szydłowcu-Dariusz Stąpor, Radna Rady Powiatu - Barbara Wanat, Przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu - Adolf Krzemiński, V-ce Prezes Mazowieckiego TKKF - Andrzej Jaśkiewicz, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu - Elżbieta Pawlak, Zastępca Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Szydłowcu - Artur Wiśniewski, Aspirant sztabowy Zbigniew Sobierajski - Kierownik Referatu Potrolowo-interwencyjnego Powiatowej Komendy Policji w Szydłowcu, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oddział Radom - Czesław Kwiecień, Proboszcz Parafii Jastrząb - ks. kan. Zbigniew Tuchowski wraz z księżmi parafii, Ks. Prałat - Tadeusz Lizińczyk, Proboszcz Parafii Gąsawy Rządowe - ks. Janusz Krupa, Kierownik Powiatowego Zespołu Doradców Rolnych w Szydłowcu - Natalia Mikulska , po. Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa w Szydłowcu - Grażyna Włoskiewicz, Kierownik SP ZOZ w Jastrzębiu - Małgorzata Szczodry, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Jastrzębiu - Waldemar Figarski, po. Dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu - Jadwiga Posiadły, Prezes Lokalnej Grupy Działania "Na Piaskowcu" - Kazimierz Nędzka.
Klikni,aby powiększyć Klikni,aby powiększyć

Następnie Starosta i Starościna wręczyli gospodarzowi dożynek Wójtowi Gminy Jastrząb Pani Zofii Kosno bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Później gospodarz dożynek wspólnie ze Starościną i Starostą oraz Przewodniczącym Rady Gminy częstowali chlebem zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy Jastrząb.

W sposób uroczysty zostały wręczone medale "Zasłużony dla Gminy Jastrząb" dla następujących osób:

Pan Andrzej Jaśkiewicz, Pan Jerzy Jurczak, Pan Jan Gula, Pan Wojciech Warso, Pan Tadeusz Bińkowski.

Medale wręczał Pan Marian Kosno - Prezes Stowarzyszenia "Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb" wraz z Panem Pawłem Tarabaszem - Sekretarzem Stowarzyszenia "Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb".

Najlepsi rolnicy z Gminy Jastrząb otrzymali dyplomy uznania i nagrody rzeczowe od Wójta Gminy Pani Zofii Kosno, są to:

Pani Lilla Grzyb (Lipienice Dolne). Pan Jan Jakub Orlicki (Kolonia Kuźnia). Pani Henryka Chęcińska (Wola Lipieniecka Mała). Pani Bogusława Parszewska (Śmiłów). Pan Wacław Figarski (Gąsawy Rządowe Niwy). Pan Łukasz Bińkowski (Nowy Dwór). Pan Wiesław Niewadzisz (Kolonia Kuźnia). Pan Tomasz Tomczyk (Kolonia Kuźnia). Pan Łukasz Kowalczyk (Nowy Dwór). Piotr Wiatrak (Lipienice Dolne).
Klikni,aby powiększyć Klikni,aby powiększyć

W konkursie "Wiedzy o Gminie Jastrząb" I miejsce zajęła Aneta Parszewska, II miejsce Martyna Chrzanowska, III miejsce Kamila Kazimierska , IV miejsce Patrycja Tarabasz - finaliści otrzymali nagrody z rąk Pani Wójt.

"Dni Jastrzębia" zorganizowane zostały pod honorowym patronatem Pana Piotra Szprendałowicza Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Patronat medialny objęli: "Echo Dnia", "Tygodnik Szydłowiecki", "Gazeta Szydłowiecka" oraz "Radio Rekord".

Impreza finansowana była z Funduszy Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, Samorządu Województwa Mazowieckiego, Lokalnej Grupy Działania "Na Piaskowcu" Szydłowiec oraz Regionalnego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Radomiu .

W czasie imprezy przygotowanej przez Urząd Gminy w Jastrzębiu i Parafię Rzymsko-Katolicką w Jastrzębiu, Stowarzyszenie "Rozwój i Promocja Gminy Jastrząb", Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, TKKF "Jastrząb" oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział Szydłowiec miało miejsce wiele atrakcji. Przygotowana została wspaniała wystawa płodów rolnych rolników z Gminy Jastrząb a Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zorganizował punkt pomiaru ciśnienia tętniczego oraz poziomu glukozy we krwi.

Blok imprez rozrywkowych rozpoczął występ znanego satyryka ukrywającego się pod pseudonimem artystycznym "Pigwa Show". W dalszej kolejności wystąpił zespół cygański "Lisa&Gipsy Girls" . Nie zabrakło również muzyki regionalnej w wykonaniu zespołu folklorystycznego "Wolanki" z Woli Lipienieckiej Małej oraz zespołu "Mirowianki" z gminy Mirów. Głównym punktem w programie był występ zespołu Babylon , przed którym jako saport wystąpił znany lokalnej publiczności zespół "TSK". Licznie zgromadzona publiczność podczas koncertu bawiła się znakomicie.

Festyn zakończył się wspaniałym pokazem sztucznych ogni, pokazem który zapierał dech w piersiach. Był to gwóźdź programu.

Na podkreślenie zasługuje bardzo ważny element "Dni Jastrzębia" to przygotowanie kilku rodzajów potraw regionalnych, którymi częstowano wszystkich uczestników nieodpłatnie. Potrawy wszystkim smakowały i nie zabrakło ich do końca imprezy. Były to: pierogi z mięsem i kapustą, kapusta z grochem, chleb pieczony domowym sposobem ze smalcem z mięsem i skwarkami oraz ogórek kiszony.

"Dni Jastrzębia" z pewnością na długo zostaną zapamiętane nie tylko jako udana zabawa, ale także jako przykład dobrej organizacji oraz propagowania regionalnego folkloru.


Polecane linki
 1. Zapytaj wójta
  Zapytaj Wójta
 2. Gmina Jastrząb Liderem Zmiana Samorząd 2017
 3. Biuletyn Informacji Publicznej
 4. Dziennik ustaw
 5. Monitor Polski
 6. Elektroniczna Szkrzynka Podawcza
 7. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła
 8. Czas na Marsz - Gmina Jastrząb
 9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 10. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 11. SDI - Portal Mapowy
 12. Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim
 13. Codziennik Prawny
 14. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 15. LGD na piaskowcu
 16. WKU Radom
 17. KRUS
 18. Cech Rzemiosł Różnych w Szydłowcu
 19. Piaskowiec Szydłowiecki
 20. BHP w rolnictwie
 21. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 22. Mikroporady
 23. Zaszczep w sobie chęć szczepienia
 24. Szczepienia
 25. Mazowieckie. 30 lat samorządności. 20 lat Województwa.
 26. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
 27. LINK - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021